افتتاح اولین مرکز سنجش سلامت و تندرستی کارگران کشور

عکاس: مبین بهداد

افتتاح اولین مرکز سنجش سلامت و تندرستی کارگران کشور

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵

افتتاح اولین مرکز سنجش سلامت و تندرستی کارگران کشور

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵

افتتاح اولین مرکز سنجش سلامت و تندرستی کارگران کشور

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵

افتتاح اولین مرکز سنجش سلامت و تندرستی کارگران کشور

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵

افتتاح اولین مرکز سنجش سلامت و تندرستی کارگران کشور

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵

افتتاح اولین مرکز سنجش سلامت و تندرستی کارگران کشور

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵

افتتاح اولین مرکز سنجش سلامت و تندرستی کارگران کشور

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵

افتتاح اولین مرکز سنجش سلامت و تندرستی کارگران کشور

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵

افتتاح اولین مرکز سنجش سلامت و تندرستی کارگران کشور

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید