گزارش تصویری اولین جشنواره تفریحی،رفاهی و ورزشی خانوادگی کارگران کشور

عکاس: مبین بهداد

تصاویر اولین جشنواره تفریحی،رفاهی و ورزشی خانوادگی کارگران کشور شهریور 96 بندرانزلی 63

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

تصاویر اولین جشنواره تفریحی،رفاهی و ورزشی خانوادگی کارگران کشور شهریور 96 بندرانزلی 62

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

تصاویر اولین جشنواره تفریحی،رفاهی و ورزشی خانوادگی کارگران کشور شهریور 96 بندرانزلی 61

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

تصاویر اولین جشنواره تفریحی،رفاهی و ورزشی خانوادگی کارگران کشور شهریور 96 بندرانزلی 59

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

تصاویر اولین جشنواره تفریحی،رفاهی و ورزشی خانوادگی کارگران کشور شهریور 96 بندرانزلی 58

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

تصاویر اولین جشنواره تفریحی،رفاهی و ورزشی خانوادگی کارگران کشور شهریور 96 بندرانزلی 57

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

تصاویر اولین جشنواره تفریحی،رفاهی و ورزشی خانوادگی کارگران کشور شهریور 96 بندرانزلی 56

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

تصاویر اولین جشنواره تفریحی،رفاهی و ورزشی خانوادگی کارگران کشور شهریور 96 بندرانزلی 55

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

تصاویر اولین جشنواره تفریحی،رفاهی و ورزشی خانوادگی کارگران کشور شهریور 96 بندرانزلی 54

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید