کپی اجرای طرح سنجش ساختار قامتی و تندرستی کارگران اصناف(آرایشگران مردان)

از سوی اداره کل امور ورزشی / دوره تحلیل تکنیک های کاربردی ورزش برگزار می شود

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی: جشنواره تفریحی ورزشی کارگران یکی از ارزشمندترین کارها بود

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

https://sport.mcls.gov.ir/fa/news/99564/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی: جشنواره تفریحی ورزشی کارگران یکی از ارزشمندترین کارها بود

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی: جشنواره تفریحی ورزشی کارگران یکی از ارزشمندترین کارها بود

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی: جشنواره تفریحی ورزشی کارگران یکی از ارزشمندترین کارها بود

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی: جشنواره تفریحی ورزشی کارگران یکی از ارزشمندترین کارها بود

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید