امضای تفاهم نامه بین اداره کل امور ورزشی و فدراسیون ورزش های همگانی

معاون اداره کل امور ورزش کارگری: اتفاق نظر برای پویایی ورزش بانوان در همه بخش های کارگری وجود دارد

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرپرست فدراسیون ورزش های کارگری از توان فنی استانها باید نهایت استفاده را ببریم

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

سرپرست فدراسیون ورزش های کارگری از توان فنی استانها باید نهایت استفاده را ببریم

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

تقدیرمهندس حیدری ازهمکاران اداره کل بابت گردهمایی بزرگ ورزش کارگران

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

تقدیرمهندس حیدری ازهمکاران اداره کل بابت گردهمایی بزرگ ورزش کارگران

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

تقدیرمهندس حیدری ازهمکاران اداره کل بابت گردهمایی بزرگ ورزش کارگران

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

تقدیرمهندس حیدری ازهمکاران اداره کل بابت گردهمایی بزرگ ورزش کارگران

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

جواندل رییس ورزش کارگری فارس: اعزام ها و تورنمنت های کارگری باید با عدالت رفتار شود

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

جواندل رییس ورزش کارگری فارس: اعزام ها و تورنمنت های کارگری باید با عدالت رفتار شود

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید