گردهمایی ورزش کارگران-14 تا 16 اردیبهشت ماه / سنگاچین بندر انزلی

اتحاد و یکدلی ؛ رمز موفقیت ورزش کارگران

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

اتحاد و یکدلی ؛ رمز موفقیت ورزش کارگران

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

اتحاد و یکدلی ؛ رمز موفقیت ورزش کارگران

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

مراسم پایانی نخستین گردهمایی روسای هیات های استانی و نواب رییس به همراه مدیران و مسئولین ورزش کارگری ادارات کل(سنگاچین-16 اردیبهشت ماه 97)

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

مراسم پایانی نخستین گردهمایی روسای هیات های استانی و نواب رییس به همراه مدیران و مسئولین ورزش کارگری ادارات کل(سنگاچین-16 اردیبهشت ماه 97)

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

مراسم پایانی نخستین گردهمایی روسای هیات های استانی و نواب رییس به همراه مدیران و مسئولین ورزش کارگری ادارات کل(سنگاچین-16 اردیبهشت ماه 97)

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

مراسم پایانی نخستین گردهمایی روسای هیات های استانی و نواب رییس به همراه مدیران و مسئولین ورزش کارگری ادارات کل(سنگاچین-16 اردیبهشت ماه 97)

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدوین آینده روشن ورزش کارگران در گردهمایی دو روزه

شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدوین آینده روشن ورزش کارگران در گردهمایی دو روزه

شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید