اخبار

نتیجه پژوهش اداره کل ورزش کارگران

ورزش موثرترین ابزار توسعه یافتگی و سبب کاهش ناهنجاری های اجتماعی است

ورزش موثرترین ابزار توسعه یافتگی و سبب کاهش ناهنجاری های اجتماعی است
بدون شک یکی از معیارهای سنجش سطح توسعه یافتگی جامعه، میزان نشاط اجتماعی آن است به گونه ای که برقراری گسترده روابط اجتماعی و مشارکت های مردمی از آثار مفید آن تلقی می شود .

تحقیق و پژوهش برای رسیدن به اهداف کلان یکی از ابزارهای مهم موفقیت به شمار می آید.

اداره کل ورزش کارگران به منظور برنامه ریزی جهت سلامتی و نشاط جامعه هدف در یک نظر سنجی

اماری به یافته های خوبی دست یافته است  که یقینا می تواند راهگشای ورزش کارگری در آینده باشد.

در نمونه آماری که از بین  بالغ بر 4700 نفر از کارگران استانهای مختلف انجام شد پاسخ دهندگان که از بین کارگران واحدهای مختلف بودند به سوالات مطرح شده پاسخ دادند که نتایج حاصله به صورت آمار دقیق در سایت اداره کل ورزش کارگران موجود می باشد.

اکنون با تکیه بر این تحقیق می توان برای آینده ورزش کارگری و خانواده ایشان برنامه ریزی دقیق تری انجام داد.

بدون شک یکی از معیارهای سنجش سطح توسعه یافتگی جامعه، میزان نشاط اجتماعی آن است به گونه ای که برقراری گسترده روابط اجتماعی و مشارکت های مردمی از آثار مفید آن تلقی می شود .

 در این راستا ورزش یکی از مناسب ترین ابزارها محسوب می شود.

 توسعه ورزش در جامعه کارگری سبب افزایش کیفیت تولید، افزایش اشتغال، کاهش ناهنجاریهای جسمی و روحی، کاهش آسیب های ناشی از عدم تحرک، کاهش هزینه های درمان و کاهش آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان اجتماعی ترین نهاد حاکمیتی کشور متولی فراهم سازی زمینه ترویج و ارتقاء مولفه های صیانت از نیروی کار است و معاونت فرهنگی اجتماعی با توجه به وظایف و تکالیف قانونی خود امکان ایفای نقشی برجسته با بهره گیری از ظرفیت های قانون کار را دارا می باشد.

با توجه به نیازسنجی رشته های ورزشی پرمخاطب کارگران که توسط کارکنان اداره کل امور ورزشی با همکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها انجام شده است، نتایج بدست آمده در چند بخش ارائه می گردد.

بخش اول :

بر این اساس از تعداد 4744 نفر کارگر شرکت کننده در نظرسنجی 3998 نفر (84 درصد) را آقایان و 746 نفر (16 درصد) آنان را بانوان تشکیل داده اند که کمتر از یک درصد از آنان بیسواد، 3 درصد تحصیلات ابتدایی، 9 درصد مدرک سیکل، 34 درصد تحصیلات دیپلم، 11 درصد مدرک کاردانی، 32 درصد تحصیلات کارشناسی و 11 درصد مابقی مدرک کارشناسی ارشد داشته اند.

 

 

میزان تحرک کارگران مرد بدین گونه است که 25 درصد از آقایان ورزش نمی کنند درحالیکه 22 درصد از آنان یک روز در هفته، 22 درصد به مدت دو روز در هفته، 18 درصد به مدت سه روز در هفته و 13 درصد مابقی بیشتر از سه روز در هفته ورزش می کنند؛

 

همچنین نتایج بیانگر آن است که 35 درصد از  بانوان ورزش نمی کنند درحالیکه 22 درصد از آنان یک روز در هفته، 19 درصد به مدت دو روز در هفته، 14 درصد به مدت سه روز در هفته و 10 درصد مابقی بیشتر از سه روز در هفته ورزش می کنند.

 

1135 نفر (28 درصد) از آقایان به دلیل نداشتن وقت ورزش نمی کنند درحالیکه 456 نفر از آنان (11 درصد) به دلیل خستگی، 348 نفر (9 درصد) به علت عدم وجود امکانات کافی، 248 نفر (6 درصد) به دلیل هزینه بر بودن، 135 نفر (3 درصد) به علت عدم علاقه، 72 نفر (2 درصد) به دلیل ضعف جسمانی و 30 نفر (1 درصد) به علت عدم آگاهی ناشی از تبلیغات ناکافی ورزش نمی کنند.

 

366 نفر (37 درصد) از بانوان به دلیل کمبود امکانات و سالن ورزشی مخصوص آنان ورزش نمی کنند درحالیکه 224 نفر از آنان (22 درصد) به دلیل نداشتن وقت، 157 نفر (16 درصد) به علت دید نامناسب به ورزش بانوان، 131 نفر (13 درصد) به دلیل عدم همکاری کارفرما و 119 نفر (12 درصد) به علت عدم علاقه و انگیزه کافی ورزش نمی کنند.

تحقیق و پژوهش برای رسیدن به اهداف کلان یکی از ابزارهای مهم موفقیت به شمار می آید.

اداره کل ورزش کارگران به منظور برنامه ریزی جهت سلامتی و نشاط جامعه هدف در یک نظر سنجی

اماری به یافته های خوبی دست یافت که یقینا می تواند راهگشای ورزش کارگری در آینده باشد.

در نمونه آماری که بین 4 هزار نفر از کاررگان استانها مختلف انجام شد پاسخ دهندگان که اغز بین کارگران واحدهای مختلف بودند به سوالات مطرح شده پاسخ دادند که نتایج حاصله به صورت آمار دقیق در سایت اداره کل ورزش کارگران موجود می بشد.

اکنون با تکیه بر این تحقیق می توان برای آینده ورزش کارگری و خانواده ایشان برنامه ریزی دقیق تری انجام داد.

بدون شک یکی از معیارهای سنجش سطح توسعه یافتگی جامعه، میزان نشاط اجتماعی آن است بگونه ای که برقراری گسترده روابط اجتماعی و مشارکت های مردمی از آثار مفید آن تلقی می شود .

 در این راستا ورزش یکی از مناسب ترین ابزارها محسوب می شود.

 توسعه ورزش در جامعه کارگری سبب افزایش کیفیت تولید، افزایش اشتغال، کاهش ناهنجاریهای جسمی و روحی، کاهش آسیب های ناشی از عدم تحرک، کاهش هزینه های درمان و کاهش آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان اجتماعی ترین نهاد حاکمیتی کشور متولی فراهم سازی زمینه ترویج و ارتقاء مولفه های صیانت از نیروی کار است و معاونت فرهنگی اجتماعی با توجه به وظایف و تکالیف قانونی خود امکان ایفای نقشی برجسته با بهره گیری از ظرفیت های قانون کار را دارا می باشد.

با توجه به نیازسنجی رشته های ورزشی پرمخاطب کارگران که توسط کارکنان اداره کل امور ورزشی با همکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها انجام شده است، نتایج بدست آمده در چند بخش ارائه می گردد.

بخش اول :

بر این اساس از تعداد 4744 نفر کارگر شرکت کننده در نظرسنجی 3998 نفر (84 درصد) را آقایان و 746 نفر (16 درصد) آنان را بانوان تشکیل داده اند که کمتر از یک درصد از آنان بیسواد، 3 درصد تحصیلات ابتدایی، 9 درصد مدرک سیکل، 34 درصد تحصیلات دیپلم، 11 درصد مدرک کاردانی، 32 درصد تحصیلات کارشناسی و 11 درصد مابقی مدرک کارشناسی ارشد داشته اند.

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۱۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید