اخبار

اداره روابط کار

شرح وظایف اداره روابط کار :

- رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی.
- تشکیل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون و مقررات کار.
- راهبری و هدایت مراجع حل اختلاف واحدهای شهرستانی و ارائه نظر مشورتی به آنان در زمینه اجرای صحیح قانون کار و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط.
- برنامه ریزی به منظور نظارت بر چگونگی عملکرد مراجع حل اختلاف در سطح استان.
- مشاوره و راهنمائی کارگران و کارفرمایان در زمینه مسائل مربوط به روابط کار.
- برنامه ریزی دوره های آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل و پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح طرح مزبوردرواحدهای مشمول.
- برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر فی مابین نمایندگان کارگران و کارفرمایان جهت رفع مشکلات ونارسائیهای ناشی از کار.
- بررسی و تائید قراردادهای پاداش افزایش تولید موضوع ماده 47 قانون کار.
- بررسی و اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل واحدهای مشمول قانون کار و تائید آنها جهت اجرا.
- بررسی و اظهار نظر در مورد اصلاحیه های طرح طبقه بندی مشاغل.
- نظارت بر فعالیت دفاتر فنی طبقه بندی مشاغل.
- بررسی آئین نامه های انضباط کار واحدهای مشمول قانون کار استان.
- انجام راهنمائی های لازم جهت انعقاد پیمانهای دسته جمعی.
- بررسی پرونده های مفتوحه در دیوان عدالت اداری و شرکت در جلسات دیوان بر حسب ضرورت.
- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد مراجع حل اختلاف در سطح استان و تدوین گزارشات توصیفی و تحلیلی برای ارائه به واحدهای ستادی ذیربط.
 - برنامه ریزی به منظور تشکیل دوره های آموزشی تخصصی و عمومی برای نمایندگان کارگران وکارفرمایان درهیأت های تشخیص و حل اختلاف.
- ارائه پیشنهاد و فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور افزایش توان علمی کارکنان با همکاری واحدهایستادی ذیربط.
- بررسی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران حقیقی و حقوقی جهت اجرای دقیق مقررات قانون کار.
- هماهنگی با واحدهای ستادی ذیربط در وزارتخانه به منظور حسن اجرای وظائف مربوط.

اهم اقدامات اداره روابط کار در فروردین سال 1401


 

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۴۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید