اخبار

اداره اشتغال و هدایت نیروی کار

 

شرح وظایف اداره اشتغال و هدایت نیروی کار :

 

اجرای مقررات و آیین نامه های مربوط به توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در استان.

تهیه و تدوین آمار و اطلاعات بازار کار استان (متخصصان ، دانش آموختگان ، زنان  و ارائه گزارشهای لازم تهیه بانک اطلاعات مشاغل و فرصت های شغلی.

اجرای سیاستها و برنامه های ابلاغی ستاد وزارتخانه در خصوص حفظ و تثبیت فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال به ویژه در مورد روستاییان ، دانش آموختگان و زنان در قالب دستور العمل ها و آیین نامه ها.

برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات بکارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد و توسعه کاریابیهای غیر دولتی و هماهنگی با بنگاههای اقتصادی .

توسعه و تقویت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی از طریق ارائه تسهیلات و امکانات به آنها درچارچوب قوانین و مقررات .

نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد کاریابی های غیردولتی به منظور راهنمایی و بهینه سازی فعالیت آنها در جهت ارائه خدمات به کارجویان و کار فرمایان.

برنامه ریزی در جهت ساماندهی مشاغل خانگی.

هماهنگی و همکاری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به منظور ارائه آموزشهای مبتنی بر نیاز بازارکار مطابق با استانداردهای بین المللی.

هماهنگی با ستاد وزارتخانه در اجرای مصوبات و آیین نامه های اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی و ارائه گزارشهای لازم .

بررسی درخواست های مربوط به بکارگماری نیروی کار خارجی در سطح استان به منظور استفاده از خدمات متخصصان خارجی جهت ارائه به هیأت فنی اشتغال.

تشکیل جلسات هیأت فنی اشتغال استان و پیگیری موارد مربوطه.

اعلام نظر در مورد امکان ارائه مجوز اشتغال به اتباع خارجی بر حسب در خواست ها و قراردادهای منعقده در هیأت فنی اشتغال.

بررسی در خصوص موافقت با صدور روادید با حق کار مشخص و پروانه کار برای اتباع خارجی بر حسب قوانین و مقررات.

تمدید، تجدید و ابطال پروانه کار اتباع خارجی بر اساس قوانین و مقررات.

پیگیری امور مربوط به اخذ عوارض اشتغال اتباع خارجی و جرایم مربوط به اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی .

هماهنگی با ستاد وزارتخانه درخصوص اجرای ضوابط و مقررات هیأت فنی اشتغال موضوع تبصره ماده

آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

همکاری با سایر دستگاههای ذیربط استانی بویژه استانداری در ساماندهی اتباع خارجی

 

اهم اقدامات اداره اشتغال و هدایت نیروی کار در فروردین سال 1401

 

۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۱۶
روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید