اخبار

اداره توسعه تعاونیها

شرح وظایف اداره توسعه تعاونیها :

 

این اداره به منظور هدایت و حمایت از تعاونیها پس از تشکیل یا به بهره برداری رسیدن ایجاد گردیده است.

شرح وظایف اداره توسعه تعاونی ها:

- اعمال وظایف و امتیازات بخش تعاون در مورد اتاقهای تعاون در حوزه استان .
- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی و فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات آنها.
- پیگیری اعطای تسهیلات از سایر دستگاهها به متقاضیان شرکت های تعاونی.
- برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی فیمابین تعاونیها و نیز بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش های تعاونی با سایر بخشهای اقتصادی .
- فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای تهیه طرح، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها .
- نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرحها و مصرف تسهیلات طرحهای در دست اجرا.
- تهیه و تدوین طرح و برنامه اجرای فعالیتهای مرتبط با توانمندسازی تعاونیهای تحت نظارت اداره کل.
- پیگیری اجرای برنامه و عملکرد مدیریت تعاون براساس برنامه عملیاتی مصوب وزارت متبوع در رابطه با دفاتر تخصصی حوزه معاونت تعاون.
-بررسی صحت اطلاعات و ورود داده ها درسامانه مدیریت عملکرد.
- پیگیری ورود اطلاعات مربوط به شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها در سامانه های تشکیل و توسعه تعاونیها،
نظارت جامع بر تعاونیها و سامانه جامع آمارهای ثبتی و . . .
- بررسی پرونده تسهیلات و پیگیری جهت اعطای تسهیلات به طرح های توسعه و سرمایه در گردش به تعاونی ها.
- شناسایی و انجام اقدامات لازم جهت جذب بهینه منابع دولتی و غیردولتی مورد نیاز تعاونیها.
- پیگیری و اجرای طرحهای ارتقاء کیفیت و بهره وری در بخش تعاون.
- کمک در برگزاری نمایشگاهها و یا حضور تعاونیها در نمایشگاههای ملی و بین المللی .
- تدوین برنامه و بودجه و نیز پیگیری اجرای فعالیتهای مرتبط با بخش تعاون در استان.
- پیگیری اجرای سند توسعه بخش تعاون در سطح استان.
- پیگیری اعمال سیاست های توسعه صادرات استانی در بخش تعاون.
- سازماندهی کارجویان در بخش تعاون با بکارگیری بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون و سایر تشکل های کارآفرین.
- پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی واحد مرتبط در حوزه ستادی.
- پیگیری طرح مشکلات تعاونی ها در کمیته های مربوطه بمنظور رفع مشکلات آنها.
- پیگیری درخواست های استمهال تسهیلات در صورت توجیه درخواست تعاونی ها.
- پیشگیری از غیر فعال شدن شرکت های تعاونی فعال.
- پیگیری رفع مشکلات تعاونی های غیر فعال از طریق دستگاهای اجرایی بمنظور فعال نمودن آنها.
- مشاوره مستمر بمنظور رفع موانع تولید در شرکت های تعاونی.
- کمک به توسعه صادرات تعاونی ها و حمایت از تعاونی های صادرات گرا.
- کمک به اخذ گواهی ایزو و مدیریت بهره وری بر اساس ابلاغ اعتبارات.

اهم اقدامات اداره توسعه تعاونیها در فروردین سال 1401

 

۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۲۵
روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید