اخبار

ورزشی-اصلاحی/ ناهنجاری زانوی خم؛ کودک خود را دریابید

ورزشی-اصلاحی/ ناهنجاری زانوی خم؛ کودک خود را دریابید
نکته مهم آموزشی از روابط عمومی اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی: اگر کودک شما دچار زانوهای پرانتزی است حتما به پزشک مراجعه کنید تا از همین ابتدا با یک سری حرکات ساده و اصلاحی فرزندتان در همین ابتدا زانوانش صاف و حرکاتش اصلاح شود.چون پاهای کودک تا سن 10 /12 سالگی خیلی زود و به هر سمت که عادت کند می تواند همانگونه رشد کند اما هرچه بزرگتر شود کار دشوار تر می شود

وقتی که خط شاقولی درنمـای پهلـویی ازنقاط شاخص عبور کرده و در زانـو از پشـت نقطـه شـاخص عبورکـند، (یعنی بـا فاصـله زیـاد ازپشـت کشـکک) این ناهنجاری ایجاد می شود.

دراین ناهنجاری شخص روی پنجه راه می رود و پاشنه پا با زمین درتماس نیست به ایـن عارضـه پاچنبری نیز می گویند.

علل به وجود آمدن عارضه:

 1. متفاوت بودن طول پاها
 2. کوتاهی عضلات خم کننده ران بویژه عضله سوئز خاصرهای
 3. کوتاهی عضلات خم کننده زانو(همسترینگ (
 4. ضعف عضلات خم کننده پا

عوارض:

 1. ظاهرناخوشایند
 2. خستگی زودرس
 3. ایجاد عوارض ثانویه مانند لوردوز و کیفوز
 4. کوتاهی قد
 5. ضعف عضله چهارسررانی

 حرکات اصلاحی :

۱- اگر کوتاهی یک پا عامل این ناهنجاری باشد، با رفع کوتاهی(بوسـیله کفـی کفـش یا عمـل جراحـی) این ناهنجاری اصلاح می شود.

۲- اگر علت زانوی خم، کوتاهی سوئز خاصرهای باشد، رفع کوتاهی این عضله باعث اصلاح ناهنجاری خواهـد شد:

 به پشت دراز بکشید یک پا را روی شکم جمع کنید و با دست پای دیگر را با زانوی صاف روی میز ثابت کرده، دراین حالت تا آنجا که ممکن است زانوی خم شده را به شکم نزدیک نمائید.

۳- اگر علت زانوی خم کوتاهی عضلات همسترینگ است این عضلات باید تحت کشش قرارگیرنـد، کشـش می تواند بااستفاده از حرکات زیر انجام شود:

 1. درحالی که ایستاده اید به سمت جلو خم شوید.
 2. به پشت خوابیده مچ پا را بااستفاده از پارچه گرفته و تا آنجا که ممکن است به تنه نزدیـک کنیـد، توجه داشته باشیدکه زانـو نباید خم شود.

 ۴- اگر عضله چهار سررانی ضعیف است، تقویت این عضله به اصلاح ناهنجاری کمک می کند:

شخص به پهلو خوابیده پارچه ای را به پای شخص می بندیم و با استفاده از پارچه در مقابل بـاز کـردن زانومقاومت ایجاد می کنیم.

*** دکتر محمد مهدی رفیعی- مسئول کمیته توانبخشی هیات پرشکی ورزشی استان مرکزی

 * نکته مهم آموزشی از روابط عمومی اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی: اگر کودک شما دچار زانوهای پرانتزی است حتما به پزشک مراجعه کنید تا از همین ابتدا با یک سری حرکات ساده و اصلاحی فرزندتان در همین ابتدا زانوانش صاف و حرکاتش اصلاح شود.چون پاهای کودک تا سن 10 /12 سالگی خیلی زود و به هر سمت که عادت کند می تواند همانگونه رشد کند اما هرچه بزرگتر شود کار دشوار تر می شود؛ به قول قدیمی ها:

چوب تر را جنان که خواهی پیچ

شدخشک جز به آتش راست

۲۲ مهر ۱۳۹۶ ۰۹:۴۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید